Tyxo.bg counter

Градски транспорт - София

Информация

Вид обект
Туристически агенции
Адрес
София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 84
Телефон
02/831 90 71

БИЛЕТИ

Билет за еднократно пътуване
Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

Билетът се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор.

Билет за еднократно пътуване, продаван от водача
Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

Ако пътникът не се е снабдил предварително с билет или абонаментна карта е длъжен да се качи от първа врата в превозното средство, да закупи билет от водача и да го перфорира на най-близко разположения перфоратор.

Билет за еднократно пътуване, издаван от билетен автомат в тролейбусите и трамваите
Този вид билет е хартиен. Закупува се от билетен автомат, монтиран в трамваите и тролейбусите. Валидира се в момента на издаването му от билетния автомат като се отпечатват датата, часа, № на превозното средство и спирката. Не е необходимо да се перфорира.

Билет, закупен от билетен автомат в трамвай или тролейбус, важи само за еднократно пътуване в превозното средство, в което е закупен.

Билет за еднократно пътуване, издаван от стационарен билетен автомат
Този вид билет е хартиен. Закупува се от стационарен билетен автомат. Валидира се в момента на издаването му от автомата и не е необходимо да се перфорира в превозното средство.

Билет с талони за десет еднократни пътувания на един пътник, всеки от тях важи съответно в комплект с талон №10
Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа” на Министерство на финансите.

Билетът се състои от десет талона за еднократно пътуване с един и същи номер и може да се ползва само от един пътник. Съответния талон от билета се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор. Талон от билета може да се ползва и за таксуване на багаж, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

Електронен билет за десет еднократни пътувания на един пътник, зареден в електронна карта - в тролейбусите и трамваите
Електронна карта се зарежда с 10 или кратни на 10 пътувания. Тя се таксува на валидаторите, разположени близо до вратите, веднага след качване в превозното средство. При всяко таксуване броя на заредениете пътувания се намалява с едно.

С този вид превозен документ важи за пътуване само в тролейбусите и трамваите и с него се таксува само един пътник.

Билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците
Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

Билетът се издава и валидира от контрольор по редовността на пътниците и дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

За нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи
Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

Билетът се издава и валидира от контрольор по редовността на пътниците и дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

Билети могат да се закупят от всички абонаментни бюра и билетни каси на "Център за градска мобилност" ЕООД, както и от разпространители в търговската мрежа на комисионен договор.

Електронни билети за десет еднократни пътувания на един пътник могат да се заредят в електронна карта във всички абонаментни бюра на " Център за градска мобилност" ЕООД и в някои от билетните каси.


АБОНАМЕНТНИ КАРТИ

Абонаментната карта е превозен документ за многократно пътуване за една или всички линии на обществения транспорт на територията на Столична община, или само за пътуване с метро за период от време /месец, три месеца, шест месеца или година/.

Абонаментните карти биват:

Абонаментни карти по редовна тарифа (персонализирани или неперсонализирани)на хартиен или електронен носител (зареден абонамент в електронна карта);
Абонаментни карти за преференциални пътувания: на хартиен или електронен носител (зареден абонамент в електронна карта);
Абонаментната карта на хартиен носител е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.

Абонаментна карта на електронен носител е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност само след таксуване в превозното средство. Абонаментната карта на електронен носител се таксува веднага след качване в превозното средство на валидаторите в близост до вратите. Валидаторите таксуват само електронни карти с валиден маршрут и период.

Внимание:
Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където имат един и същи маршрут и общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.

Оцени обекта
0 гласа
Любими:
0
Карта

Хотел Лагуна Бийч

 hotel-laguna

Созопол

 

 

                        

 

                          

Хотел Езерец

Hotel-Ezerec-160x130

Благоевград

 


Хотел Зара

 Hotel Zara - Bansko

Банско

Серена Резиданс

 serena

Созопол

Хотел Кокиче

 kokiche

Боровец

Real Time Analytics